Xin chào! Các bạn nhằm giúp diễn dan phát triển topic nay lập design bia truyện cho cac tác giả
Dk theo mẫu :
Tên truyện :
Tác giả :
editor :
Thể loại :
trích dẵn :
Tất cả la tự nguyện 1 like dể chúng tôi cố gắng