Các bác ah.......


. E là e nghiền đọc truyên sac lam, nen e mới pót ít SH lên dể ae ta cung đọc. Mong ae ung hộ,, coment nhiều nhiều tiếp thêm cho e suúc lực ,,, chư e thấy các bác toàn dô dọc thôi ahhhh,, e puon lam,,,

va e cung mong cac pac ai co so thich giong e thi cung dang ky lam thanh vien de pót truyen........ Cha la 1 ng khoai' thi nhieu nguoi suong'''' hooooô


Đa số những truyen e póst la truyen e suu tam... Va 70% la full con lai la đang chờ dịch giả dịch tiếp va póst